ΕΛΛΑΔΑ

«Παγώνουν» και το 2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο - Ποιοι εξαιρούνται

της Ντίας Μούλου - Δημοσίευση 31 Δεκεμβρίου 2015, 11:26 / Ανανεώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2015, 12:37
«Παγώνουν» και το 2016 οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο Δημόσιο - Ποιοι εξαιρούνται
Facebook Twitter Whatsapp

«Φρένο» στις προσλήψεις και τους διορισμούς στο Δημόσιο βάζει και για το 2016 η κυβέρνηση, καθώς δόθηκε παράταση έως το τέλος του νέου έτους σε σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Φρένο» στις προσλήψεις και τους διορισμούς στο Δημόσιο βάζει και για το 2016 η κυβέρνηση, καθώς δόθηκε παράταση έως το τέλος του νέου έτους σε σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  με αρ. Φύλλου 183 παρατείνεται έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 η σχετική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο με επίκληση της ανάγκης περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ολόκληρη η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Η σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «αναστέλλεται ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) «της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)» και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους».

Ποιοι εξαιρούνται

Επείγοντα θέματα των υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και της ΕΡΤ Α.Ε., ρυθμίζει με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «συνιστάται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου:

Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκρι¬ση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των δι¬αδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου. Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.

Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας».

Προτεραιότητα στις προσλήψεις σε Παιδεία, Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε Παιδεία, Υγεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση θα δοθεί προτεραιότητα στις προσλήψεις για το 2016.

Αν και ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, καθώς εκκρεμεί η σχετική συμφωνία με τους θεσμούς, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περίπου οι μισές προσλήψεις θα αφορούν σε εκπαιδευτικούς και οι υπόλοιπες κατά κύριο λόγο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε δήμους και περιφέρειες.

Ο Χριστόφορος Βερναρδάκης έχει κάνει λόγο για 20.000 προσλήψεις, ενώ οι δανειστές επιμένουν στις 15.000 όπως και το 2015, με το θέμα να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Οι προσλήψεις αφορούν σε μόνιμο προσωπικό και σε προσωπικό με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, και σε αυτές δεν προσμετρώνται οι προσλήψεις εποχικών και συμβασιούχων με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Ο αρμόδιος υπουργός σε παλαιότερες δηλώσεις του έχει κάνει λόγο για «συντεταγμένο πρόγραμμα προσλήψεων και δημιουργία θέσεων εργασίας με βάση τις ανάγκες του Δημοσίου».