Με το πρόγραμμα της Κυριακής θα κινηθούν σήμερα και τα Μέσα Μεταφοράς.

ΗΣΑΠ ανά 10,5′, Μετρό ανά 10′ (ανά 15′ μεταξύ 00:20-02:20), 

Τραμ ανά 30′ (15′ στο Μουσών – Σύνταγμα), κανονικά η δίωρη παράταση λειτουργίας.

Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιμέρους ανάγκες των γραμμών (πρώτα δρομολόγια 05:00, ειδικά δρομολόγια)
Οι γραμμές του αεροδρομίου θα λειτουργήσουν με το προγραμματισμένο πρόγραμμα των 7-ημερών.

ΗΣΑΠ ανά 10,5′, Μετρό ανά 7′ μεταξύ 9:00-17:00, 10′ μετά τις 17:00, Τραμ ανά 25′ (12′ στο Μουσών – Σύνταγμα), κανονικά η δίωρη παράταση λειτουργίας.