Προκήρυξη για την κάλυψη 21 θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με βάση την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν 21 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Κομισιόν υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, στην αγγλική,τη γαλλική η τη γερμανική εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Οι τυχεροί θα καταλάβουν θέσεις στις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων,στην Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία,στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),στη Γενική Διεύθυνση Ερευνας και Καινοτομίας,στη Νομική Υπηρεσία,στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων,Περιεχομένου και Τεχνολογιών,στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης..