Τρεις κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων πιάνονται στο «δόκανο» του νέου ασφαλιστικού αφού για να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας και τα χρόνια του εργάσιμου ασφαλιστικού βίου των υπολοίπων εργαζομένων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο εξής οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ,οι μόνιμοι υπάλληλοι που εκτός του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δημοσίου υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου φορέα (π.χ γιατροί,μηχανικοί κλπ),και οι ασφαλισμένοι μετά το 2010 στο ΙΚΑ θα συνταξιοδοτούνται στο 62ετος της ηλικίας τους εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια υπηρεσίας η έως τη συμπλήρωση των 40 χρόνων προυπηρεσίας αλλά όχι πέραν της ηλικίας των 67 ετών..

Οσο για τους μονίμους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους η υπαλληλική τους σχέση λύεται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση 35 χρόνων προυπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας τους.