Επικοινωνιακά προγράμματα αλλά και διαφημιστικές δράσεις άνω των 30.000 ευρώ, που εκπονούν διάφοροι φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα περνούν πλέον από το κόσκινο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και εφόσον δοθεί η έγκριση θα υλοποιούνται και θα εκταμιεύονται οι αντίστοιχες δαπάνες. 

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε εφαρμογή της πράξης υπουργικού συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στις 22/12/2015. 
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο κάθε δημόσιος φορέας θα αποστέλλει στη Γραμματεία Ενημέρωσης, σχετικό φάκελο, όπου θα περιλαμβάνονται: 
  • Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του προγράμματος (περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα, πόροι, επικοινωνιακές μέθοδοι, πιθανές συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα και της ΚτΠολιτών, προσδοκόμενα αποτελέσματα κλπ )
  • Ηλεκτρονική αίτηση στην εφαρμογή «ΠΑΣΙΘΕΑ» από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, www. media.gov.gr, για τον έλεγχο των ποσοστόσεων συμμετοχής των ΜΜΕ
  • Σε περίπτωση απόφασης μη έγκρισης του επικοινωνιακού φακέλου ενός δημόσιου φορέα αυτή θα αιτιολογείται ειδικά και θα περιλαμβάνει προτεινόμενα μέτρα θεραπείας, εφόσον τούτο είναι εφικτό