Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες των προσφύγων κυρίως στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη ναύλωση πλωτών μέσων που τους μετέφεραν στην επικράτεια δόθηκε στην Ελλάδα, όπως ανέφερε σήμερα η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου αναφέρεται ότι στις 25 Νοεμβρίου 2015 υπεγράφη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Μεταφορά, Φιλοξενία, Σίτιση υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή/και πιθανών αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα». 

Όπως αναφέρει το συνολικό πόσο χρηματοδότησης ανέρχεται σε 5.989.345 ευρώ και προέρχεται από τους έκτακτους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) για τη χρονική περίοδο από 14/08/2015 έως 30/11/2015.

«Η υλοποίηση του έργου συνέβαλε ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από την αυξημένη είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες προσωρινής διαμονής, υγιεινής, σίτισης, όσο και της μεταφοράς τους σε λιμάνια της ηπειρωτικής επικράτειας», σημειώνει στην ανακοίνωσή της Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.