Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στις 12 Ιανουαρίου με θέμα τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στα Γυμνάσια και Λύκεια.

Στη συνεδρίαση αυτή έχουν κληθεί να παραστούν, πλην των εκκλησιαστικών παραγόντων, οι κοσμήτορες των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) και του «ΚΑΙΡΟΥ», επίσης σωματείο θεολόγων.

ΠΕΘ και ΚΑΙΡΟΣ εκφράζουν ουσιαστικά αντίθετες θέσεις για τη μορφή του μαθήματος, με την ΠΕΘ να τάσσεται υπέρ της διατήρησης της σημερινής μορφής των θρησκευτικών και τον «ΚΑΙΡΟ» υπέρ της διεύρυνσής του προς τη θρησκειολογία.