Σημαντική αύξηση των συλληφθέντων, για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, παράτυπων μεταναστών, καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, για το 2015, στο νομό Έβρου.

Ειδικότερα ως προς το ποσοστό συλλήψεων παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, το 2015 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 102,96% (2.466 άτομα) στη Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Αλεξανδρούπολης έναντι του 2014 (1215 άτομα), ενώ στη Δ.Α. Ορεστιάδας η ποσοστιαία μεταβολή ανήλθε σε 76,52% (1069 συλλήψεις το 2014 και 1887 το ΄15).

Αξιοσημείωτο είναι τo γεγονός ότι ως προς τις συλλήψεις των διακινητών το προηγούμενο έτος, διαπιστώνεται μείωση της τάξης 5,49% στη Δ.Α. Αλεξανδρούπολης και 9,30% στη Δ.Α. Ορεστιάδας.