Τα αιτήματα των γιατρών κατέθεσε στον νέο  πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Ειδικότερα, οι γιατροί ζητούν την αύξηση του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), την άμεση καταβολή των ληξιπροθέσμων, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με όλους τους γιατρούς και την κατάργηση του clawback (αυτόματη επιστροφή λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού) και του rebate (έκπτωση).

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ συμφώνησε για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με όλους τους γιατρούς, μέσω των ιατρικών συλλόγων υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) -αφού προηγηθεί μελέτη-, καθώς και για την ανάγκη επανεξέτασης του clawback και του rebate. Ακόμη συμφωνήθηκε να υπάρξει κώδικας δεοντολογίας μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΙΣΑ, μέσω του οποίου θα ελέγχονται οι παραβάτες γιατροί, καθώς και ότι δεν θα κοινοποιούνται οι ποινές των γιατρών, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ΙΣΑ.

«Ο ΙΣΑ είχε από την πρώτη στιγμή προειδοποιήσει ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι ο γίγαντας με τα πήλινα πόδια. Η συνεχής υποχρηματοδότησή του έχει οδηγήσει σε δραματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους ασφαλισμένους, απειλώντας τόσο την πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ επαναδιατυπώθηκαν οι πάγιες θέσεις του ΙΣΑ, για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των διαγνωστικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η κατάργηση του clawback και του rebate, η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ γι' όλους τους γιατρούς, μέσω των ιατρικών συλλόγων υπό την αιγίδα του ΠΙΣ και άνοιγμα ιδίως των συμβάσεων στους νέους ιατρούς. Επίσης, να καταβληθούν τα ληξιπρόθεσμα ποσά που οφείλονται από τα ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2010, 2011, 2012 και το 10% των επισκέψεων των ετών 2012 έως 2015 που ακόμα δεν έχει αποπληρωθεί. Οι εκπρόσωποι του ΙΣΑ ανέφεραν ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση παραπεμπτικών εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή, τα παραπεμπτικά για εξετάσεις και πράξεις που συνταγογραφούνται και είναι εντός διαγνωστικών πρωτοκόλλων να πληρώνονται χωρίς clawback και rebate, η διαπραγμάτευση για τις αμοιβές θα πρέπει να γίνεται μέσω του ιατρικών συλλόγων, οι συμβάσεις με τα διαγνωστικά εργαστήρια με σκοπό την παροχή προληπτικού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται μέσω των ιατρικών συλλόγων. Αναφέρθηκαν στην ανακοστολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων, κάνοντας λόγο για «υποκοστολόγηση» που «διαλύει τα μικρά εργαστήρια προς όφελος των αλυσίδων».

Τα μέλη του ΙΣΑ σημείωσαν ότι η ανακοστολόγηση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω προτάσεων των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων και των ιατρικών συλλόγων. Βάση θα πρέπει να αποτελεί το κόστος ορθολογικά οργανωμένου φορέα.