Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων, προκειμένου να εκλέξουν νέους διευθυντές εκπαίδευσης, λίγο μετά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας θα αρχίσει στις 9:00 και θα ολοκληρωθεί στις 17:00.

Τα αποτελέσματα θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ από την επόμενη εβδομάδα και έως τις 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις από ορισμένες Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ), οι οποίες έχουν εκφράσει την καχυποψία τους σχετικά με τη χρησιμότητα της μυστικής ψηφοφορίας, τη στιγμή που έχει επανέλθει η προφορική συνέντευξη στη διαδικασία επιλογής και μάλιστα στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, όταν ήδη υπάρχει εικόνα για τις μοριοδοτήσεις και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα, η Ε' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, καλεί τους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων να μη συναινέσουν στη διαδικασία και να ψηφίσουν λευκό, ενώ η ΕΛΜΕ Πειραιά τούς καλεί να μη νομιμοποιήσουν τη διαδικασία και να απέχουν. Επίσης, ορισμένοι αιρετοί των ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), έχουν δηλώσει ότι θα απέχουν από τα συμβούλια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και την προφορική συνέντευξη.

Πάντως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο και οι νέοι διευθυντές εκπαίδευσης θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου.