Κανονικά και εξ ολοκλήρου θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, που υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται με απόφαση του πειθαρχικού τους προϊσταμένου η άσκηση των καθηκόντων τους, μέχρις ότου  επιληφθεί της υπόθεσης το πειθαρχικό συμβούλιο.

Στην γνωμοδότηση αυτή προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά, προχώρησε κατά πλειοψηφία το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίνοντας ότι οι υπόλογοι υπάλληλοι για τους οποίους αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται εξ ολοκλήρου τις αποδοχές τους και όχι το ήμισυ όπως προβλέπει ο νόμος για όσους τίθενται σε δυνητική αργία.

Η αναστολή άσκησης καθηκόντων (διοικητικό μέτρο που ισούται με αποχή από την υπηρεσία) επιβάλλεται κατεπειγόντως σε υπάλληλο από τον πειθαρχικό του προϊστάμενο για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος όταν εναντίον του ασκηθεί ποινική η πειθαρχική δίωξη για διάπραξη σοβαρών ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων και υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις έκνομης διαχείρισης, όπως αντίστοιχα ισχύει και για τις περιπτώσεις δυνητικής αργίας.

Οι δικαστές προχώρησαν στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση επικαλούμενοι κενό νόμου.