«Υπηρεσίες μίας στάσης», για την έκδοση των νέων τύπου αδειών διαμονής των νόμιμων μεταναστών, συστήνει το υπουργείο Εσωτερικών σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών της χώρας, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα συσταθούν περισσότερες υπηρεσίες, καθώς και στις νησιωτικές περιοχές. Ο σταδιακός μετασχηματισμός των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε «υπηρεσίες μίας στάσης» θεωρείται επιβεβλημένος, λόγω της αναγκαιότητας λήψης αυστηρών και επαρκών μέτρων ασφαλείας και ελέγχου των σχετικών διαδικασιών, «κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των βιομετρικών δεδομένων που θα υπάρχουν στα νέα δελτία παραμονής και της ανάγκης μείωσης του χρόνου έκδοσης των αδειών διαμονής», επισημαίνει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, σε εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις της χώρας.

    Όπως επισημαίνεται, «όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει τη δέσμευση να καθιερώσουν άδειες διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού» και με βάση αυτή την απόφαση, «καθίσταται υποχρεωτική, πλέον, η έκδοση των αδειών διαμονής, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα μετανάστη).

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008, ο τίτλος διαμονής θα έχει τη μορφή μιας ηλεκτρονικής κάρτας και όχι αυτοκόλλητης ετικέτας (βινιέτας), και το αυτοτελές έγγραφο θα περιλαμβάνει δύο βιομετρικά δεδομένα, ήτοι μια ψηφιακή φωτογραφία προσώπου (τύπου διαβατηρίου) και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων, ως μέσο αποθήκευσης.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται δε, ότι η ετοιμότητα και η πληρότητα κάθε υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα κρίνεται από τις Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Διοικήσεις, λαμβάνοντας υπόψη «αφενός την επάρκεια (λειτουργική και ασφάλειας) της κτιριακής υποδομής, καθώς επίσης και την ύπαρξη του απαραίτητου αριθμού ανθρωπίνου δυναμικού, και των απαραίτητων υποδομών δικτύωσης».

Ειδικότερα, για τη στελέχωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένης της μετεξέλιξής τους σε «υπηρεσίες μίας στάσης», οι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για μία τουλάχιστον πενταετία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του οικείου Γ.Γ. της κατά περίπτωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, «είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί έμπειρο προσωπικό, που σήμερα απασχολείται σε υπηρεσίες αλλοδαπών των Δήμων.

Αναφορικά ως προς τη χρηματοδότηση των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένης της ανάπτυξης των «καταστημάτων μιας στάσης», στο πλαίσιο εκπλήρωσης της υποχρέωσής για έκδοση άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου, γίνεται γνωστό ότι: Πρώτον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα λάβουν, κατά το 2011 (και τα επόμενα έτη), αυξημένη χρηματοδότηση, καθώς γίνονται σχετικές ενέργειες από το υπουργείο Εσωτερικών για την αύξηση του ποσοστού του 10% επί του παραβόλου, το οποίο αποδίδεται, έως σήμερα, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μετανάστευσης και δεύτερον, ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το παράβολο, που έως σήμερα παρακρατείται από τους Δήμους, θα μεταφερθεί σταδιακά, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παράλληλα με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο λειτουργίας «των υπηρεσιών μίας στάσης».

πηγή: ΑΠΕ