Να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και επαγρύπνησης ζητεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών​, μετά τα πρόσφατα κρούσματα στη Γαλλία.

Σε επιστολή του προς τους σταθμούς Κτηνιατρικού ελέγχου,τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ,τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών επισημαίνει ότι πρόσφατα κατεγράφησαν κρούσματα σε κράτη μέλη της Ε.Ε και ζητεί να τηρηθεί πιστά το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών στα άγρια πτηνά και τα πουλερικά της χώρας.

Παράλληλα καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενημερώσουν άμεσα τους πτηνοτρόφους όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στα πτηνοτροφεία τους.