Ακόμη και από τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν πλέον να προσλαμβάνονται μάνατζερ για τη διοίκηση Οργανισμών και φορέων του δημοσίου,μετά από ανοιχτή εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Στην αλλαγή αυτή για την αξιολόγηση στο δημόσιο προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λίγες ώρες πριν τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού.

Ετσι ενώ το αρχικό σχέδιο νόμου που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση προέβλεπε η κάλυψη των επικεφαλής Οργανισμών και φορέων του δημοσίου να γίνεται αποκλειστικά από προσοντούχα στελέχη του δημοσίου και καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής(μέσω του Μητρώου στελεχών) με την προσθήκη που επέρχεται τις θέσεις των διοικήσεων που ορίζει η Κυβέρνηση σε Οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου θα μπορούν να διεκδικούν μετά από διαγωνισμό και στελέχη της αγοράς.

Μια ακόμη αλλαγή που επέρχεται αφορά την βαθμολόγηση των προισταμένων σε υφισταμένους και τις εκθέσεις αξιολόγησης.

Οπως θα προβλέπει το σχέδιο νόμου οι προιστάμενοι δεν θα επιτρέπεται να βαθμολογούν υφισταμένους τους με πολύ υψηλή η πολύ χαμηλή βαθμολογία επί συνεχόμενα έτη με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα ευνοιοκρατίας η μεροληψίας σε βάρος υπαλλήλων.

Εκτος των παραπάνω το σχέδιο νόμου λίγες ημέρες πριν εισαχθεί για ψήφιση στη Βουλή θα περιλαμβάνει:

- Στο πρώτο κεφάλαιο την σύσταση Εθνικού ηλεκτρονικού Μητρώου στελεχών(θα τηρείται στο ΑΣΕΠ) για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο .

Υποψηφιότητα για την ένταξή στο Μητρώο επιτελικών στελεχών του δημοσίου θα μπορούν να θέσουν μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι( εκπαιδευτικής κατηγορίας ΑΕΙ-ΤΕΙ) που υπηρετούν σε Υπουργεία,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές και διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα.Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακούς η διδακτορικούς τίτλους η να έχουν χρηματίσει προιστάμενοι στο δημόσιο για μια τριετία.

Δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι για τη στελέχωση θέσεων αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο θα έχουν επίσης μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ της ημεδαπής η της αλλοδαπής αλλά και στελέχη της αγοράς..

- Το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγει διατάξεις για τον νέο τρόπο επιλογής Γενικών Γραμματέων,αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων στα Υπουργεία.

Επ αυτού σχεδιάζεται να έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την επιλογή τους στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ενδεχομένως και από τον ιδιωτικό τομέα(ισχύει σήμερα με την επιλογή μετακλητών).

- Στο τρίτο κεφάλαιο καθορίζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού στο δημόσιο στη βάση σημαντικών παραμέτρων όπως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε υπαλλήλου ,οι εκθέσεις αξιολόγησης των προισταμένων του ,ενώ στην τελική του αξιολόγηση θα προσμετράται , για πρώτη φορά,η βαθμολόγησή του από υφισταμένους του αλλά και τυχόν παρατηρήσεις πολιτών για το έργο που επιτελείται στην υπηρεσία όπου υπηρετεί.

- Με διατάξεις στο τέταρτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου εισάγονται διαδικασίες που καθιερώνουν νέο τρόπο επιλογής των προισταμένων στο δημόσιο (τμηματάρχες,διευθυντές,γενικοί διευθυντές).

Κυρίαρχο ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις ευθύνης στο δημόσιο θα έχουν τα Συμβούλια επιλογής τα οποία θα συγκροτηθούν από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,του Συνηγόρου του Πολίτη κλπ και στα οποία θα προεδρεύει στέλεχος του ΑΣΕΠ.Ως κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων που θα στελεχώσουν την δημοσιουπαλληλική ιεραρχία θα λαμβάνονται υπόψιν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης ενώ ειδικά για τους γενικούς διευθυντές θα προβλέπεται και συνέντευξη.

Τέλος σε άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη αδιορίστων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998 για την κάλυψη κενών θέσεων.