Από ένα Ταμείο Πρόνοιας θα λαμβάνουν εφάπαξ βοήθημα οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με την οποία παράλληλα διευκρινίζεται ότι το Ταμείο Πρόνοιας που απονέμει το εφάπαξ (πρόκειται για το Ταμείο στο οποίο ο ασφαλισμένος θεμελίωσε αυτοτελώς δικαίωμα λήψης εφάπαξ παροχής) οφείλει να προσμετρήσει για το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος και τον χρόνο ασφάλισης που ο ασφαλισμένος με διαδοχική ασφάλιση διήνυσε και σε άλλα Ταμεία Πρόνοιας.

Η εγκύκλιος εστάλη μετά από αιτήματα και παράπονα ασφαλισμένων που ζητούσαν να τους καταβληθούν ξεχωριστά εφάπαξ βοηθήματα από κάθε Ταμείο Πρόνοιας στα οποία είχαν καταβάλει εισφορές.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, εν αντιθέσει με την καταβολή της κύριας και επικουρικής σύνταξης όπου απαιτείται αίτηση μόνο στο ταμείο που απονέμει τη σύνταξη,και προκειμένου να υπάρξει πλήρης υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης σε διαφορετικά Ταμεία Πρόνοιας (για την καταβολή του εφάπαξ) ο ασφαλισμένος με διαδοχική ασφάλιση υποχρεούται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης σε όλους τους φορείς Πρόνοιας που ήταν ασφαλισμένος.