Σε παραβιάσεις του FIR Αθηνών προχώρησαν σήμερα οκτώ τουρκικά αεροσκάφη

Την ίδια στιγμή έλαβε χώρα και μία εικονική αερομαχία μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών.

Αναλυτικά, έξι τουρκικά αεροσκάφη που ανήκαν σε σχηματισμό, καθώς και δύο ακόμη μεμονωμένα, προέβησαν σε τρεις παραβάσεις και σε δύο παραβιάσεις αντίστοιχα, ενώ δύο από τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα.

Να σημειωθεί, πως όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.