Τους 9.500 υπαλλήλους αγγίζει κατά προσέγγιση το σύνολο προσλήψεων(και επαναπροσλήψεων) τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο το 2015​ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που διαθέτει και παρουσιάζει το Newpost.

Από τους 9.500 υπαλλήλους:

  • Οι 4.437 αφορούν μονίμους η αορίστου χρόνου υπαλλήλους που διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις κυρίως στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας κλπ και αφορούν επιτυχόντες - διοριστέους παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (2011-2013).
  • 604 απολυθέντες σε εφαρμογή μνημονιακής δέσμευσης (καθαρίστριες Υπουργείου Οικονομικών, Καθηγητές Τεχνικών Λυκείων κλπ)
  • 1100 διαθέσιμους οι οποίοι συνέχισαν να υπηρετούν στο δημόσιο με προσωρινές διαταγές,ασφαλιστικά μέτρα η με προσωρινές εκτελεστές αποφάσεις Δικαστηρίων.
  • 2.300 υπάλληλοι που επανήλθαν με νόμο στην ΕΡΤ.
  • 500 που επανήλθαν στο δημόσιο με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
  • 600 δικαστές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί κλπ που διορίζονται μετά την εκπαίδευσή τους.