Βαθιά τομή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης το νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή.

Προβλέπει τη σύσταση εθνικού μητρώου επιτελικών στελεχών, μέσω του οποίου θα γίνεται η στελέχωση των θέσεων ευθύνης και των γενικών γραμματέων των υπουργείων, με στόχο την καταπολέμηση της κομματοκρατίας. Εκτιμάται ότι στο μητρώο θα ενταχθούν περίπου 40-50.000 υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Επίσης, προβλέπει την αξιολόγηση του προσωπικού, με συγκεκριμένο και διαφανές σύστημα, δομικά συνδεδεμένο με τα οργανογράμματα και το καθηκοντολόγιο. Όσον αφορά την επιλογή προϊσταμένων, προβλέπεται ότι θα γίνεται με σύστημα μοριοδοτημένο και ελεγχόμενο και θα εξαρτάται από τα προσόντα, την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και τη διοικητική εμπειρία εντός του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, τον υπηρεσιακό φάκελο του υποψηφίου και τη συνέντευξη, που θα γίνεται από ειδικό συμβούλιο, στο οποίο πρώτο λόγο θα έχει το ΑΣΕΠ.

Η εφαρμογή των αλλαγών θα ξεκινήσει μετά την ψήφιση του νόμου με τη επιλογή των προϊσταμένων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα εξάμηνο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εφαρμογή θα απαιτήσει μια χρονοβόρα διαδικασία, ενώ θα απαιτηθεί και η ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων, που αποτελούν το δημόσιο τομέα.