Η αρχή του ελέγχου στα Κέντρα αισθητικής "MEDI JEUNESSE" από τον Συνήγορο του Καταναλωτή​ που οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα συγκεκριμένα κέντρα αισθητικής λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη άδεια λειτουργίας έγινε μετά από καταγγελίες πελατών τους για αθέμιτες πρακτικές και παραβιάσεις των διατάξεων περί υπαναχώρησης από σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών (πύκνωση μαλλιών) και μη επιστροφής των χρημάτων που είχαν προκαταβάλει .

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και ενώ η εταιρεία δεν απαντούσε στις επιστολές που δέχθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή ερευνήθηκε αν έχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Κεντρικού Τομέα) της Περιφέρειας απάντησε ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 19658/11 έγγραφο,ύστερα από αυτοψία που διενήργησε η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ,αναφέρει ότι διαπίστωσε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας και η υπεύθυνη της επιχείρησης, κ. Μαρία Χουδαλάκη, έχει κληθεί σε απολογία με το αριθμ. 15997/10-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, εκτιμώντας ότι εν προκειμένω α) συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το αδίκημα της απάτης, όπως αυτό προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα, δεδομένου ότι ο καταναλωτής δεν θα συμβαλλόταν με την εταιρεία ούτε θα προπλήρωνε αν γνώριζε ότι δεν λειτουργεί νομίμως, β) ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το αδίκημα του άρθρου. 414 Π.Κ. (που αφορά παράνομη άσκηση επαγγέλματος), γ) ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τις ενέργειές του, ανακοινώνοντάς τους τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, κατ’ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Παράλληλα ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ενημερώσει για τις απόψεις του (ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων ή παράβασης των κείμενων διατάξεων της ιατρικής νομοθεσίας ή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) σχετικά με τη διενέργεια της συγκεκριμένης (ιατρικής) πράξης (θεραπεία τριχόπτωσης: πύκνωση μαλλιών με εμφύτευση “τριχικών θυλάκων” που είχε συμφωνηθεί με την αναφερόμενη ιατρό ύστερα από διενέργεια τοπικής αναισθησίας) σε χώρο που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας.