Τη βοήθεια και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή αναγκάστηκε να ζητήσει καταναλωτής της ΔΕΗ όταν κλήθηκε με βάση τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος τεσσάρων μηνών να πληρώσει 7.746 ευρώ για κατανάλωση 40.590 kwh (αντί 4.500 kwh της προηγούμενης μέτρησης) σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η υπό κρίση κατανάλωση ήταν σχεδόν 10πλάσια σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση της παροχής, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 7.746 ευρώ για την κατανάλωση του τετραμήνου. Επικαλέστηκε δε παραβίαση της σφραγίδας του μετρητή του.

Δεδομένου ότι δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό αυτό υπέβαλε στην ΔΕΗ αίτημα για μη διακοπή της ηλεκτροδότησής του έως ότου γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του μετρητή.

Ωστόσο η εταιρεία τον αγνόησε μη δεχόμενη το αίτημά του , ενώ τον πληροφόρησε ότι, λόγω φόρτου εργασίας, οι διαδικασίες ελέγχου θα ολοκληρωθούν μετά από αρκετούς μήνες. Ο καταναλωτής υπέβαλε αίτημα διαμεσολάβησης στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος προχώρησε σε σχετική σύσταση προς την εταιρεία α) για μη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της ληξιπρόθεσμης οφειλής, β) για άμεση διόρθωση της κατανάλωσης με βάση τη συνήθη κατανάλωση της παροχής.

Η ΔΕΗ αποδέχθηκε τη σύσταση, προχώρησε σε έλεγχο από τον οποίο προέκυψε η μη ορθότητα της μέτρησης λόγω εξωτερικής παρέμβασης στον μετρητή και αποδέχθηκε διόρθωση και επαναφορά στον μέσο όρο κατανάλωσης της συγκεκριμένης παροχής, όπως είχε προτείνει η Ανεξάρτητη Αρχή, ο οποίος ήταν περίπου 10 φορές μικρότερος.