Οδηγίες προς τους φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να μετεγγραφούν έδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζοντας ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να λάβουν τη σχετική έγκριση από τη σχολή υποδοχής και μετά να προχωρήσουν σε διαγραφή από τη σχολή όπου φοιτούν.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

Θα βγουν ανακοινώσεις από τις Σχολές υποδοχής για την υποβολή των δικαιολογητικών

Οι μετεγγραφέντες καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους

Τα δικαιολογητικά ελέγχονται

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπιστωθεί ότι  τα δικαιολογητικά είναι ορθά θα ειδοποιηθούν οι φοιτητές από το Τμήμα

υποδοχής ώστε να προχωρήσουν σε διαγραφή από το Τμήμα στο οποίο είχαν εισαχθεί.

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το υπουργείο για τις μετεγγραφές μια στις δύο αιτήσεις απορρίφθηκαν. Συνολικά καλύφθηκαν 4.534 θέσεις, από τις 9.930 αιτήσεις που είχαν καταθέσει φοιτητές, κάτι που σημαίνει ότι λιγότερες από τις μισές αιτήσεις έγιναν τελικά δεκτές.