Τη δυνατότητα να λαμβάνουν αντίγραφα βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων ΟΓΑ, για φορολογική χρήση, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προσφέρει ο Οργανισμός, από σήμερα, στους συνταξιουχούς του ΟΓΑ. Όπως ανακοινώθηκε, η χορήγηση βεβαιώσεων καταβληθεισών συντάξεων ΟΓΑ, εκτός από την κεντρική υπηρεσία, θα πραγματοποιείται και μέσω των Κ.Ε.Π., και εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι συνταξιούχοι μπορούν να ζητούν επανέκδοση αντιγράφου της ανωτέρω βεβαίωσης και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες on-line σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.
TAGS