Στους 45.719 ανέρχεται ο αριθμός των συμβασιούχων που εγκρίθηκε έως το τέλος του 2015 για την πλήρωση αναγκών του Δημοσίου ως έκτακτο προσωπικό αρκετοί από τους οποίους θα απασχοληθούν σε έργα ΕΣΠΑ και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόσληψη 18.869 σε έργα ΕΣΠΑ,11.575 σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και 15.275 άτομα ως λοιπό έκτακτο και εποχικό προσωπικό.

Οι περισσότεροι από τους συμβασιούχους θα καλύψουν κενά σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, ενώ ένας σημαντικός αριθμός εντάσσεται ως εποχικό προσωπικό σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον κρατικό προϋπολογισμό.