Πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό στην κοινή γνώμη  από παλαιότερες κινητοποιήσεις των αγροτών  και μάλιστα της πρώτης περιόδου της δεκαετίας του 1990. Ο Χρήστος Σιδερόπουλος είναι σήμερα  πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών Λαρισαίων αγροτών και ένας  από τους αγροτοσυνδικαλιστές που πρωτοστατούν στις αγροτικές κινητοποιήσεις συμμετέχοντας  στα μπλόκα των Τεμπών και της Νίκαιας Λάρισας.

«Η σημερινή κυβέρνηση, μας λέει, βάζει ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα.

Τα εξοντωτικά μέτρα τα οποία θέλει να εφαρμόσει μας οδηγούν σε απόλυτο αδιέξοδο. Μας αφαιρεί την προοπτική ανάπτυξης και με την συμπεριφορά και τον τρόπο που ενεργεί δείχνει να μην υπολογίζει αγρότες, κτηνοτρόφους και νέους αγρότες και κατ΄ επέκταση τη χώρα μας.

Με το ασφαλιστικό και το φορολογικό που προτείνει η κυβέρνηση θέλει να εισπράξει και να περικόψει από τους αγρότες πάνω από 2 δισ. ευρώ σε διάστημα 2 ετών, ποσό που αναλογεί στο 82% του εισοδήματος μας να εξαφανίζεται σε εισφορές, φόρους και περικοπές».

-Εκτός του ασφαλιστικού και φορολογικού υπάρχουν και χρονίζοντα αιτήματα που επιζητάτε να επιλυθούν ώστε να λήξουν τα μπλόκα;

«Οι αγρότες του μπλόκου των Τεμπών ζητούν χρονοδιάγραμμα των πληρωμών:

Επιστροφή του φόρου πετρελαίου που κρατείται παράτυπα εδώ και τρία χρόνια και θέσπιση της κάρτας πετρελαίου. 

Πληρωμή του πρασινίσματος με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

Αποπληρωμή εξισωτικής και τευτλοπαραγών.

Πληρωμή του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης βαμβακιού – συνδεδεμένη ενίσχυση.

Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Βιολογικά – Βιολογική κτηνοτροφία – απονιτροποίηση – σχέδια βελτίωσης νέων αγροτών.

Πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων στα νέα προϊόντα (όσπρια, ψυχανθή, βιομηχανική τομάτα κτλ.).

Κατάργηση φορολογίας στο κρασί και διευθέτηση του προβλήματος των παλιών φυτεύσεων οινοποιήσιμων αμπελώνων καθώς και παραμονή του υπάρχοντος καθεστώτος των διημέρων στην απόσταξη στέμφυλων.

Άμεση αποζημίωση των προϊόντων που επλήγησαν από το εμπορικό εμπάργκο της ΕΕ στη Ρωσία.

Αναγνώριση προσωπικής/οικογενειακής εργασίας στον υπολογισμό του αφορολόγητου.

Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ και άμεση πληρωμή των ζημιών του 2015.

Έργα υποδομής αποθήκευσης και εξοικονόμησης νερού για άρδευση.

Ρύθμιση των οφειλών στη ΔΕΗ για τους αγρότες και διακανονισμός ανάλογος με το οικιακό ρεύμα».

-Τα κρισιμότερα βέβαια αιτήματα   είναι το φορολογικό, ο ΦΠΑ και η κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλματος.

«Αποζητούμε ως παραγωγικός κλάδος τα εξής:

Να θεσπιστεί ατομικό αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρω για όλες τις επαγγελματικές αγροτικές κατηγορίες προσαυξημένο με 3.000 ευρω για κάθε παιδί.

Παραμονή των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στον συντελεστή 13% προσμετρώντας στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής όλες τις δαπάνες και τις αποσβέσεις που ισχύουν στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή οικονομικά και λογιστικά πρότυπα (αποσβέσεις του φυτικού, ζωικού και πάγιου κεφαλαίου, τα τεκμαρτά ενοίκια του εδάφους, τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων).

Η συμμετοχή της οικογενειακής εργασίας στα έξοδα της εκμετάλλευσης.

Άμεση εξόφληση εκκρεμοτήτων ενισχύσεων και αποζημιώσεων παλαιότερων ετών.

Καμία αλλαγή στις εισφορές του ΟΓΑ.

Ο ΦΠΑ στα εφόδια να κατέβει στο 6% και ο ΦΠΑ στα προϊόντα των εκμεταλλεύσεων να παραμείνει στο 13%.

Αφορολόγητο ατομικών ενισχύσεων και αφορολόγητες όλες οι στοχευμένες ενισχύσεις (Νέων Αγροτών, Σχεδίων Βελτίωσης, Βιολογικών, Αυτοχθόνων φυλών, Συνδεδεμένων, Εξισωτικών Αποζημιώσεων κλπ).

Οι αποζημιώσεις από όπου και αν προέρχονται να παραμείνουν αφορολόγητες.

Καθορισμός των βοσκοτόπων και οριοθέτηση τους για να λυθούν τα προβλήματα στην πληρωμή των ενισχύσεων των κτηνοτρόφων.

Ορισμός της χρήσης γης για να υπάρχει προστασία της καλλιεργητικής γης.

Άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας για αγορά αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου, ανάλογα το είδος και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του αγρότη ανά κατηγορία (γεωργός, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αλιέας) με εκπαίδευση και πιστοποίηση.

Η νομοθετική ρύθμιση της εργασίας των αλλοδαπών ποιμένων και εργατών γης με ένα καθεστώς νόμιμης εργασιακής παραμονής με ευθύνη του εργοδότη και αμοιβή που να φορολογείται και να ασφαλίζει τον εργαζόμενο, έτσι ώστε να δικαιολογείται η αμοιβή του στα έξοδα εκμετάλλευσης».