Τη δυνατότητα να παραμείνουν στην υπηρεσία τους,με απλή αίτηση, ακόμη κι αν συμπληρώσουν 35 χρόνια αμιγούς υπηρεσίας και το 60 έτος της ηλικίας τους θα έχουν πλέον χιλιάδες μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Με ρύθμιση που θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνεται τέλος στην αναγκαστική έξοδο και συνταξιοδότηση χιλιάδων υπαλλήλων που προβλέπετο εφόσον συμπλήρωναν τα παραπάνω όρια προΰπηρεσίας και ηλικίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newpost, με τη ρύθμιση θα ορίζεται ότι όσοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι (κάτι ανάλογο εφαρμόζεται  ήδη με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τους υπαλλήλους Αορίστου Χρόνου) επιθυμούν να παραμείνουν στη υπηρεσία τους παρότι συμπλήρωσαν η συμπληρώνουν 35 χρόνια εργασίας και το 60 έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να το πράξουν υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία τους με δικαίωμα παραμονής στο Δημόσιο έως μια πενταετία. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα, όσοι συμπλήρωναν τα παραπάνω όρια προυπηρεσίας  και ηλικίας στο Δημόσιο αποχωρούσαν υποχρεωτικά και η υπαλληλική τους σχέση λύονταν αυτοδικαίως.

Τον περασμένο χρόνο αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι, παρότι μπορούσαν να αποχωρήσουν νωρίτερα ανέστειλαν την έξοδό τους, λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, έτσι ώστε να συμπληρώσουν 35 χρόνια προυπηρεσίας και το 60 έτος ηλικίας... Μόνο φέτος οι υποχρεωτικές συνταξιοδοτήσεις με αυτοδίκαιη απόλυση λόγω 35 χρόνων προυπηρεσίας  και  60ου έτους ηλικίας (με μειώσεις στις συντάξεις  λόγω του νέου ασφαλιστικού) θα έφταναν τις 3.000, ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους θα έβαινε αυξανόμενος.