Απο τα λόγια στις πράξεις περνούν πλέον και οι ένστολοι αντιδρώντας στο νέο ασφαλιστικό που προωθεί η κυβέρνηση. Οι ένστολοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας  στην Παλιά Βουλή, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 16:00 το απόγευμα.

Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσία - συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από τους αγρότες και άλλες κοινωνικές τάξεις. Οι ένστολοι καλούν «τους συναδέλφους μας στην ενέργεια και στην αποστρατεία, να μεταφέρουν το αγωνιστικό μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης διαμαρτυρίας μας, που αποσκοπεί στην αποτροπή των επαχθών για τους ένστολους σχεδιασμών της Κυβέρνησης και στην ικανοποίηση υπερώριμων αιτημάτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας».