ΕΛΛΑΔΑ

Στην τελική ευθεία οι αξιολογήσεις σε 14 πανεπιστήμια

Δημοσίευση 26 Ιανουαρίου 2016, 08:03 / Ανανεώθηκε 26 Ιανουαρίου 2016, 08:51
Στην τελική ευθεία οι αξιολογήσεις σε 14 πανεπιστήμια
Facebook Twitter Whatsapp

Την Άνοιξη αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι μεγάλες αξιολογήσεις 14 ΑΕΙ της χώρας, ενώ την ίδια περίοδο είναι πιθανόν να ολοκληρώνονται και οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων 22.

Την Άνοιξη αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι μεγάλες αξιολογήσεις 14 ΑΕΙ της χώρας, ενώ την ίδια περίοδο είναι πιθανόν να ολοκληρώνονται και οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων 22.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιας έκτασης αξιολόγηση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙκαθώς ως τώρα στην έκθεση που συνέτασσε κάθε χρόνο η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) περιλαμβάνονταν κυρίως αξιολογήσεις τμημάτων. 

Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων σε επίπεδο ιδρύματος, θα αρχίσει το επόμενο μεγάλο πρόγραμμα της διαδικασίας ακαδημαϊκής πιστοποίησης όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών τους.

Τα κριτήρια που προβλέπονται από τον νόμο για την πιστοποίησή τους είναι:

  • Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών.
  • Μαθησιακά αποτελέσματα και επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών.
  • Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.
  • Καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
  • Ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας.
  • Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
  • Ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων.
  • Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.