Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4336/2015 αναφορικά με τις μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ περιγγράφει νέα εγκύκλιος. 

Συγκεκριμένα αφορά τις συνταξιοδοτήσεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ ,τα ηλιακά όρια συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων,συζύγων ,αδελφών και αναπήρων καθώς και το επιπλέον ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης αναλύει διεξοδικά εγκύκλιος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Αναλυτικά η εγκύκλιος.