Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο σχέδιο για το ασφαλιστικό και την φορολογία των αγροτών, καθώς πλέον οι εισφορές που θα αποδίδουν θα συνδέονται με το καθαρό τους εισόδημα, ενώ στην ουσία καταργεί τις επτά ασφαλιστικές κλάσεις, τις οποίες μπορούσαν μέχρι πρότινος να επιλέξουν οι ασφαλισμένοι.

Την ώρα που όλος ο αγροτικός κόσμος είναι επί ποδός πολέμου, με μπλόκα και αποκλεισμούς οδών σε όλη την Ελλάδα, η κυβέρνηση προωθεί ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ανατρέπει καθεστώτα χρόνων στην νομοθεσία του αγροτικού ασφαλιστικού συστήματος, ενώ προχωρά και στην ενοποίηση του ΟΓΑ με τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία. 

Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο, ''οι τρεις βασικές αλλαγές που εμφανίζονται μέσα στο νομοσχέδιο για τους αγρότες είναι η σύνδεση των εισφορών με το καθαρό εισόδημα του προηγούμενου χρόνου, η κατάργηση ή μάλλον διαφοροποίηση των επτά ασφαλιστικών κλάσεων, ενώ, σύμφωνα, με το νέο νομοσχέδιο, προβλέπεται και κατάργηση του ΟΓΑ με την μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα''. 

Τι ίσχυε μέχρι τώρα: 

Μέχρι σήμερα οι Αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές:

Στο άρθρο 54 και 57 του σχεδίου του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που δημοσίευσε τις προηγούμενες μέρες, το Υπ. Εργασίας προβλέπονται αλλαγές στο υπολογισμό των εισφορών σύνταξης: 

Υπολογισμός εισφορών σύνταξης
α) Οι Αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, ( παλιοί και νέοι ), από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
β) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, σε ποσοστό 20%, ως εξής:
(α) Από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ποσοστό της σύνταξης ( δείτε τον ανωτέρω πίνακα ) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

(β) Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής : 
Κατά το έτος 2017 σε 14 %, 
Κατά το έτος 2018 σε 17 %, 
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

Παράδειγμα : 
Για φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .
Για φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 17% = 2.550 ευρώ
Για φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 20% = 3.000 ευρώ.

Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Αυτό σημαίνει: 586,08 Χ 80% = 468,864 Χ 20% = 93,77 ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.

Δηλαδή : 586,08 Χ 10 = 5.860,80 Χ 20% = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ( δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια ).

Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα. 

Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) , δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. 

Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας
Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι Αγρότες στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.
Παράδειγμα : 
Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 0,5 % = 75 ευρώ

 Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης.
Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.
Παράδειγμα : 
Φορολογητέο εισόδημα ( κέρδος ) = 15.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Εξάλλου, από 1.7.2015 ( αναδρομικά δηλαδή ) έως 31.12.2016 το ποσοστό της σύνταξης αυξάνεται από 7% σε 10%. 
Συγκριτικά λοιπόν, για τον κλάδο Σύνταξης, θα ισχύουν τα εξής, ανά Ασφαλιστική κατηγορία:


Την ίδια στιγμή, από 1.1.2017 και μετά οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής : 

Κατά το έτος 2017 σε 14 %, 
Κατά το έτος 2018 σε 17 %, 
Και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.