Σε προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 2016 προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών καλώντας Δήμους και Περιφέρειες να του αποστείλουν κατάλογο αιτημάτων.

Σε εγκύκλιό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι οποίες θα αναλάβουν τη συγκέντρωση και προώθηση των αιτημάτων προς το Υπουργείο Εσωτερικών καλούνται οι Δήμοι και Περιφέρειες να αποστείλουν έως τις 29 Φεβρουαρίου τα αιτήματά τους με τον αριθμό των ελλείψεων σε προσωπικό τα οποία θα συνοδεύονται από πλήρη αιτιολόγηση των αναγκών σε κλάδους και ειδικότητες.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι τα αιτήματα θα αφορούν αποκλειστικά προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ειδικότητες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί,Αρχιτέκτονες,Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς,Οικονομολόγους,Κοινωνικούς Λειτουργούς,Κτηνιάτρους,Επόπτες Δημόσιας Υγείας,Βρεφονηπιοκόμους κλπ


TAGS