Συνεχίζουν την προειδοποιητική αποχή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι γιατροί της Θεσσαλονίκης από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 3 του μήνα.
 
Στη διάρκεια της αποχής από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση οι γιατροί θα συνταγογραφούν σε απλό συνταγολόγιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καλεί τους γιατρούς της πόλης να συμμετάσχουν μαζικά στην αποχή υπενθυμίζοντας ότι η μη εφαρμογή των αποφάσεων του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 
Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΘ μαζί με τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε να πρώτο κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση όπου παρουσίασε την θέση του για το σχέδιο αλλαγών στο ασφαλιστικό ζητώντας την απόσυρσή του.
 
Σε ανακοίνωση του ΙΣΘ αναφέρεται ότι μετά από τις πρώτες κινητοποιήσεις έγινε δεκτή η διεκδίκηση για έκπτωση όλων των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα.“Οι πιέσεις των κοινωνικών φορέων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ανάλογα με την έντασή τους και την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων τους.
 
Κατά συνέπεια οι αδρανέστεροι κλάδοι θα έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες και επιβαρύνσεις. Θεωρούμε ότι το δίκαιο αίτημα της μετατροπής τμήματος του παλαιού ΤΣΑΥ σε επαγγελματικό ταμείο μπορεί να ευοδωθεί καθώς συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επαγγελματικό ταμείο θα δώσει -σε όσους συμμετέχουν- τη δυνατότητα επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης χωρίς τον κίνδυνο της δήμευσης των εισφορών τους, οι οποίες θα εκπίπτουν και από το φορολογητέο εισόδημα” αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΙΣΘ.