Και τηλεφωνικά θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οι καταναλωτές όλης της χώρας, την αίτησή τους για νυχτερινό ρεύμα σύμφωνα με τον Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οι πολίτες μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών 11500, και να δίνουν τον αριθμό παροχής, το ΑΦΜ και τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. 

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11500 είναι από τις 07:00 έως και τις 19:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.