Οι αγρότες επικοινωνούν πια τις κινητοποιήσεις τους και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς τα Συντονιστικά όργανα των αγροτών που βρίσκονται στα μπλόκα αποφάσισαν δίαυλο επικοινωνίας και άμεσης λήψης αποφάσεων.

Οι νέες τεχνολογίες και τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον το μέσο για τον συντονισμό των κινήσεων τους.

Συγκεκριμένα στο Facebook δημιουργήθηκε πλατφόρμα που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κατά τόπους μπλόκων, ώστε να προχωρήσουν σε απροειδοποίητο και άγνωστης διάρκειας αποκλεισμό δρόμων, κόμβων, τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων. 

Εξάλλου, σήμερα το βράδυ οι αγρότες θα έχουν καινούρια σύσκεψη στα Τέμπη, όπου και αποφασίσουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους, που θα εξακολουθήσουν να είναι δυναμικές.