Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η τοποθέτηση συγγενών , φίλων και κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ως μετακλητών υπαλλήλων σε διάφορα υπουργικά γραφεία το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προωθεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για την κατοχύρωση του θεσμού των μετακλητών όπου θα ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους .

Μέχρι σήμερα οι μετακλητοί υπάλληλοι ​(στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι επιστημονικοί συνεργάτες) δεν έχουν θεσμικό ρόλο και ασκούν στην ουσία παραδιοίκηση στη δημόσια διοίκηση.

Με τη νομοθετική ρύθμιση θα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός τους ανά Υπουργό,Αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό,θα εντάσσονται στο Οργανόγραμμα του κάθε Υπουργείου η δημόσιου Οργανισμού, ενώ θα ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα.