Από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους υποψήφιους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2016.

Αναλυτικότερα οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από σήμερα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτερά 29 Φεβρουαρίου. Η ανακοίνωση του υπουργείου παιδείας αφορά όλους τους μαθητές-υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε ανήκουν στο παλιό, είτε στο καινούργιο σύστημα.

Ακόμη να τονίστει ότι το αρμόδιο υπουργείο εφιστά την προσοχή στους μαθητές και στους γονείς σχετικά με ορισμένες κατηγορίες και τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους, διότι, υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές, μαθησιακές ανάγκες που σύμφωνα με την νομοθεσία έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν προφορικά η γραπτά πρέπει μέχρι την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν επιπλέον σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο λύκειο τους.

Επίσης όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Όσον αφορά υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να υποβάλουν απευθείας αίτηση στον στρατό, την αστυνομία, την πυροσβεστική ή το Εμπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, την πυροσβεστική και τις κατά τόπους λιμενικές Αρχές, αντίστοιχα.

Επίσης, οι υποψήφιοι που θέλουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10%, χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζεται από το υπουργείο ότι έχουν δικαίωμα μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ) και δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τον Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Ενώ όσοι υποψήφιοι των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων με σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), που έχουν, ήδη, αποκτήσει το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, οι μαθητές αυτοί, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Να τονιστεί, ότι έχουν σταλεί στα λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το λύκειό του. Στη συνέχεια, θα συμπληρώνει την αίτηση-δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο λύκειό του για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της

Τέλος, στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr, στον σύνδεσμο «Εξετάσεις», έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν, πλήρως, τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλαιό ή νέο σύστημα).