Η υπόθεση αφορά ιδιοκτήτρια ακινήτου την οποία η ΕΥΔΑΠ φιλοδώρησε με οφειλή ύψους 6.632 ευρώ, παρότι αυτή προήλθε από αφανή διαρροή ύδατος στο φρεάτιο της παροχής ύδρευσης του κενού ακινήτου της, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Η καταναλώτρια προσέφυγε στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης δεν οφειλόταν σε δική της υπαιτιότητα, αλλά ούτε και η εταιρεία την ενημέρωσε για την ύπαρξη διαρροής παρότι από την μέτρηση προέκυπτε ασυνήθιστη διόγκωση της κατανάλωσης, σε ένα διαμέρισμα το οποίο μάλιστα παρέμενε ακατοίκητο τα τελευταία χρόνια και, ως εκ τούτου, είχε σχεδόν μηδενική κατανάλωση. 

Ευτυχώς μετά από μεσολάβηση του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» η ΕΥΔΑΠ αναγνώρισε ότι η διαρροή του νερού οφειλόταν σε δική της υπαιτιότητα και έτσι προχώρησε σε διαγραφή του 80% της αρχικής οφειλής της καταναλώτριας.