Το νερό από φυσικό αγαθό γίνεται με τη διαχείρισή του ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό και γι αυτό πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση κάθε πολίτη σε αυτό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοκρατικής Αριστεράς, η ιδιωτικοποιήσητης της ΕΥΑΘ πρέπει να αποφθεχθεί διότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του: 
«Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή των ευρωπαϊκών πόλεων στο να αναλαμβάνουν οι ίδιες τη διαχείριση του νερού καταργώντας το προηγούμενα μοντέλα διαχείρισης από ιδιωτικές εταιρείες.

Για την πόλη μας η ιδιωτικοποίηση θα σημαίνει και απομάκρυνση της προοπτικής υλοποίησης έργων που είναι μεν απαραίτητα αλλά έχουν μεγάλο κόστος και δύσκολη ανταποδοτικότητα. Τέτοια έργα είναι η διαχείριση της τεράστιας λημματολάσπης, η ανακατασκευή της μονάδας κατεργασίας αποβλήτων βιομηχανικής ζώνης που ρυπαίνει το Θερμαϊκό κόλπο και η κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

Αντίθετα με την ιδιωτικοποίηση που προωθεί η κυβέρνηση αυτό που απαιτείται είναι ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού με στόχους την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, τη διασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας του νερού, την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής και την επίτευξη καλύτερης σχέσης κόστους - οφέλους στην οικονομική διαχείριση. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιείται η όποια κερδοφορία της εταιρείας.

Βασικά στοιχεία αυτής της αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι η αναβάθμιση του μάνατζμεντ με την αξιοποίηση και εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, η καθιέρωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, ο έλεγχος προμηθειών, η ανάπτυξη των μηχανισμών εποπτείας και μέτρησης της αποτελεσματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπιστούν μισθολογικές παραμορφώσεις και κατάλοιπα συντεχνιακών ρυθμίσεων που δημιουργούν επιπλέον μισθολογικές επιβαρύνσεις μη ανταποκρινόμενες σε πραγματική εργασία. Είναι ανάγκη οι πολίτες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς της Θεσσαλονίκης να αποτρέψουν το ξεπούλημα της ΕΥΑΘ και να επιβάλλουν μια τέτοια αναδιάρθρωση»TAGS