Δεν έχουν τελειωμό τα απίστευτα και όμως «ελληνικά» που συμβαίνουν στη χώρα μας και μάλιστα αγνοεί μεγάλη μεριδά πολιτών σχετικά με απλόχερες χρηματοδοτήσεις συνδικαλιστικών φορέων και συνδέσμων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση της ΑΔΕΔΥ, αλλά και του... ΣΕΒ, όπου σε πολλές περιπτώσεις, τα κονδύλια δεν περιορίζονται μόνον στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων αλλά επεκτείνεται και επιβαρύνουν και τον κρατικό προυπολογισμό.
Η περίπτωση της ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ, η οποία χρηματοδοτούταν από την επιχείρηση σύμφωνα και με σχετικό πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή, δεν είναι η μοναδική, αν και διαφέρει στις λεπτομέρειες από τις άλλες υποθέσεις που έρχονται στο φως.

Το 0,5 τοις χιλίοις επί των συνολικών δαπανών του κράτους για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων - αγγίζουν τα 20 δισ. ετησίως -, εξακολουθούν να λαμβάνουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και η ΑΔΕΔΥ με σκοπό «την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων».

Η οργάνωση ως «κοινωνικός εταίρος», όπως και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών ή ακόμη και μη κυβερνητικές οργανώσεις, «δικαιούνται» επιπλέον το 2% των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», τα οποία ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ.

Στο χορό αυτής της κατηγορίας χρηματοδότησης εισήλθε μάλιστα εσχάτως και το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ, που χρηματοδοτήθηκε με περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από το ίδιο πρόγραμμα, αν και «ατύπως» οι συνδικαλσιτικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αποδεχτεί να μην διεκδικούν πόρους από ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται για την αναμόρφωση του Δημοσίου.

Μεταπτυχιακά από την ΑΔΕΔΥ

Από την άλλη πλευρά, για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ υπέγραψε δύο συμφωνίες, με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δημοσίων υπαλλήλων.
Οι συμφωνίες προέβλεπαν ότι θα καταβάλλονταν στα Πανεπιστήμια για κάθε εισαγόμενο σπουδαστή -δημόσιο υπάλληλο, το ποσό των 3.500 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα κατέβαλαν η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΔΔΑ δεν θα ήταν μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στα δίδακτρα 20 σπουδαστών.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε κατά ανώτερο όριο στους 35 σπουδαστές, ενώ εδόθησαν και 50.000 ευρώ σε κάθε Πανεπιστήμιο ως «ενίσχυση για την εξασφάλιση του αναγκαίου υποστηρικτικού διδακτικού υλικού».
Συμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, για την κάλυψη των αναγκών των μεταπτυχιακών σπουδών δαπανήθηκαν περίπου 450.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στο σύνολό τους στα Πανεπιστήμια.

Πρόσβαση σε κοινοτικά προγράμματα

Δεν είναι βεβαίως τα μοναδικά χρήματα τα οποία διοχετεύονται προς την ΑΔΕΔΥ. Η ΑΔΕΔΥ, μέσω του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου, έχει αποκτήσει πρόσβαση στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο προγράμμα «Διοικητική Μεταρύθμιση 2007-2013».
Η ΑΔΕΔΥ, όπως και οι υπόλοιποι «κοινωνικοί εταίροι» (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ, ΓΣΕΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις) δικαιούνται να διαχειρίζονται πλέον το 2% επί των ευρωπαϊκών κονδυλίων από το πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης.
Το ύψος του προγράμματος αποτιμάται σε πάνω από 650 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι στους κοινωνικούς εταίρους διοχετεύονται περίπου 13 εκατ. ευρώ.

«Από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν παίρνει χρήματα μόνο το Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ», επισημαίνει ο κ. Παπασπύρος, «αλλά και ο ΣΕΒ».

Το Διαβαλκανικό Ινσιτούτο της ΑΔΕΔΥ, ωστόσο, δεν έχει μόνον πρόσβαση στο πρόγραμμα της διοικητικής μεταρρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και στα ευρωπαϊκά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας που προορίζονται για την δια βίου μάθηση.
Ετσι, για παράδειγμα, με πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδή (23-12-2010) επιχορηγήθηκε το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ με το ποσό των 229.600 ευρώ.
Εξάλλου, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση (13.5.2011) εγκρίθηκε η χορήγηση στο Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνολικού ποσού 105.000ευρώ «εκ των εγκεκριμένων, υπό μορφή επιχορήγησης, πιστώσεων έργων των Δημοσίων Επενδύσεων, για την πρώτη φάση χρηματοδότησης έργων».
Με άλλη απόφαση του κ. Ραγκούση, που φέρει την ίδια ημερομηνία (13.5.2011), εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ «για την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης» με το ποσό των 50.305,06 ευρώ «ως πρώτη χρηματοδότηση του έργου».
Το συνολικό ύψος του έργου για την εκπόνηση ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης, που είχε ανατεθεί στο Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ ενάμιση μήνα νωρίτερα (31 Μαρτίου 2011), με απόφαση του ειδικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Στ. Γκρίτζαλη, ανέρχεται σε 2.061.275 ευρώ.
 


Πηγή:tovima.gr