Πράσινο φως για την αποκρατικοποίηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης άναψε το Συμβούλιο Επικρατείας που απέρριψε τις ενστάσεις τοπικών φορέων  που ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επενδυτών για την απόκτηση των μετοχών των εταιρειών ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ.

Συγκεκριμένα το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πέντε αποφάσεις του, απέρριψε ως απαράδεκτες, για τυπικούς λόγους, τις προσφυγές των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών του Δημοσίου.

Το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Πισπιρίγκο, με τις υπ΄ αριθμ. 506 έως 510/2016 αποφάσεις του απέρριψε όλες τις προσφυγές των φορέων για τρεις τυπικούς λόγους, χωρίς να εξεταστούν τα συνταγματικά και νομικά ζητήματα που έθεταν οι φορείς του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, οι δικαστές απέρριψαν τις προσφυγές ως εκπρόθεσμες, ενώ αναφέρουν ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ (δηλαδή, να ζητηθεί η ακύρωση) η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, καθώς η πρόσκληση αυτή, «δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως υποκειμένης στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ».

Ακόμη, το ΣτΕ αναφέρει ότι οι φορείς εφόσον δεν ενδιαφέρονται να συνάψουν οι ίδιοι με το ΤΑΙΠΕΔ συμβάσεις πρέπει να προσφύγουν στα πολιτικά δικαστήρια και όχι στο ΣτΕ, σύμφωνα με το νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.