Συνεδρίασε σήμερα το σήμερα το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας υπό την προεδρία του νέου Αρχηγού του Σώματος Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία, τους:

  • Εμμανουήλ Κατριαδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • Δημήτριο Σοφιό, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και
  • Κωνσταντίνο Μιχαιρίνα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.