Κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα, υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου τον Ιούνιο του 2013, έχει σε αρκετές περιπτώσεις ανακύψει ζήτημα προσδιορισμού της ηλικίας ανηλίκων που προσέρχονται σ΄ αυτήν. «Με δεδομένο ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αιτούντες διεθνή προστασία δεν προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία τους, ο προσδιορισμός της τελευταίας καθίστατο ιδιαίτερα δυσχερής, όταν από τις δηλώσεις τους δημιουργείτο αμφιβολία».

Με την ΚΥΑ θα είναι δυνατή η παραπομπή του αιτούντα σε αρμόδια δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, στην οποία απασχολείται παιδίατρος, ψυχολόγος και λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία. Για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας, λαμβάνονται υπόψη μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, φωνή κλπ) και γίνεται αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης «θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία ασύλου, με γνώμονα πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του αιτούντα, εφόσον δε, η αμφιβολία δεν αίρεται, ο αιτών θα θεωρείται ανήλικος», καταλήγει η ανακοίνωση.