Νέα κόντρα εντός του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η τοποθέτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, Γιώργου Ανωμερίτη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των λιμανιών. Ειδικότερα, μιλώντας στη διάρκεια  της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού, τόνισε ότι «είναι ανάγκη η ιδιοκτησία των λιμανιών να είναι δημόσια και μόνο η διαχείριση χρειάζεται να περάσει σε μεικτά σχήματα ιδιωτών με το Δημόσιο».

Επίσης, υπογράμμισε ότι  «τα λιμάνια της Ευρώπης σε ποσοστό 96% είναι δημόσια και μόλις το 4% ιδιωτικά».

Το κλίμα βαραίνει όσον αφορά στην αποκρατικοποίηση των λιμένων, αφού η τοποθέτηση Ανωμερίτη έρχεται σε συνέχεια ανάλογης δήλωση του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Γιάννη Διαμαντίδη.

Eιδικότερα, ο  Γιώργος Ανωμερίτης έκλεισε την ομιλία του, με τις ακόλουθες θέσεις για την προοπτική του ΟΛΠ:
«Στις δεδομένες οικονομικές συγκυρίες είναι ανάγκη να μεταρρυθμίσουμε το λιμενικό σύστημα της χώρας με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και με συμβάσεις παραχώρησης δραστηριοτήτων με στόχο νέα έργα και υποδομές μέσω μιας πολιτικής προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω του υπάρχοντος ευρωπαϊκού μοντέλου οργάνωσης λιμένων, όπως τόνισα στην ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση της ESPO στην Κύπρο, πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το οποίο η ιδιοκτησία ανήκει στο Δημόσιο και την Αυτοδιοίκηση και η διαχείριση τομέων σε ιδιώτες, μικτά σχήματα ή το δημόσιο. Σημειώνω ότι στην Ενωμένη Ευρώπη το 96% της ιδιοκτησίας των λιμένων ανήκει στο Δημόσιο και τους Δήμους και μόνο το 4% σε ιδιώτες».

Τα ελληνικά λιμάνια, τα οποία λειτουργούν  ως Δημόσια Αρχή, ως χρήστες και ως πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών οφείλουν:

Α. Να διατηρήσουν κατά 51% το δημόσιο ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα και να μετατραπούν σε πλήρεις Αρχές Λιμένων (σημειώνεται ότι το δημόσιο κατέχει σήμερα το 100% σε 10 Ανώνυμες Εταιρίες και το 74% σε δύο Α.Ε. (ΟΛΠ και ΟΛΘ) που είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ), αναλαμβάνοντας και νέες αρμοδιότητες (ναυσιπλοΐα, πλοήγηση, λιμενικά, τελωνειακά κ.α.).

Β. Να παραχωρήσουν τμήματα των εκτάσεών τους ή δραστηριοτήτων τους σε ιδιώτες επενδυτές, εφόσον αυτοί δημιουργούν νέες υποδομές, με μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης.

Γ. Να δημιουργηθεί άμεσα «Ανεξάρτητη Αρχή Λιμένων», η οποία θα επιλύει όλα τα θέματα διαφορών και συνθηκών εργασίας, δεδομένου ότι στην Ελλάδα ήδη λειτουργούν 73 μικρά ιδιωτικά λιμάνια και έχουν ήδη γίνει ευρείες παραχωρήσεις σε ιδιώτες (COSCO).» και προσέθεσε:

«Το θατσερικό μοντέλο πλήρους ιδιωτικοποίησης λιμένων εγκαταλείφθηκε και από τους πιο φανατικούς οπαδούς του».


Πηγή:protothema