Σε πάρεργο φαίνεται πως έχουν μετατρέψει την εργασία τους στο Δημόσιο ​εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι καθώς σύμφωνα με έλεγχο των Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εντοπίστηκαν να ασκούν παρανόμως επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα με την έγκριση της υπηρεσίας τους.

Επιθεωρητές που έλεγξαν τους 325 Καλλικρατικούς Δήμους όσον αφορά τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου σε δημοτικούς υπαλλήλους διαπίστωσαν ότι 135 από αυτούς χορήγησαν παρανόμως άδειες ιδιωτικού έργου σε 569 υπαλλήλους τους ώστε αυτοί να εργάζονται ως ιδιώτες και εκτός της υπηρεσίας τους χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προυποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τον Καλλικράτη.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης με έγγραφό τους ζητούν από τους παρανομήσαντες Δήμους να προχωρήσουν άμεσα στην ανάκληση των αδειών άσκηση ιδιωτικού έργου στους υπαλλήλους τους και να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες θα αναγνωρίζεται ότι δεν ισχύουν οι άδειες παροχής ιδιωτικού έργου καθώς οι περισσότερες χορηγήθηκαν σε εφαρμογή παλαιότερων νόμων και όχι με βάση το νόμο για τον Καλλικράτη.

Ανάλογο φαινόμενο παράνομης χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου σε δημοσίους λειτουργούς, το οποίο εκ των πραγμάτων οδηγεί σε σύγκρουση δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος, έχει εντοπιστεί και σε πτυχιούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων του Δημοσίου.Ηδη για 27 περιπτώσεις μηχανικών έχουν κινηθεί διοικητικά μέτρα σε βάρος τους.