Ολοκληρώθηκαν σήμερα η κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο, κρίθηκε διατηρητέος ο υπαρχηγός Υποστήριξης του Π.Σ. αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, ενώ την θέση του υπαρχηγού Επιχειρήσεων καταλαμβάνει ο Αθανάσιος Σερεντέλος, ο οποίος προήχθη στον βαθμό του αντιστρατήγου ΠΣ.

Το Συμβούλιο έκρινε διατηρητέους τους υποστράτηγους ΠΣ, Στέφανο Σπανέα, Θεοδόσιο Δημακογιάννη, Δημοσθένη Αναγνωστάκη και Νικόλαο Νικολακόπουλο.

Επίσης έκρινε προαχθέντες κατ' επιλογήν για τις θέσεις των υποστρατήγων ΠΣ τους αρχιπυράρχους, Σωτήριο Τερζούδη και Κων/νο Γιόβα και ευδοκίμως τερματίσαντες τους υποστρατήγους ΠΣ, Κων/νο Κοροντζή, Αθανάσιο Μαργαλιά, Βασίλειο Φλόκα και Χρήστο Παπαδόπουλο (Υγειονομικό).

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Διατηρητέους τους αρχιπυράρχους του ΠΣ

1. Σεραφείμ Αθανασίου

2. Ιωάννη Φωστιέρη

3. Μιχαήλ Ανδριόπουλο

4. Ιωάννη Βασιλειάδη

5. Κων/νο Πουλτίδη

6. Ιωάννη Ράμφο

7. Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο

8. Ευθύμιο Γεωργακόπουλο

9. Διονύσιο Κουτσούκο

10. Στέφανο Κολοκούρη

11. Στέφανο Πιερρακάκη

12. Φίλιππο Παντελεάκο

13. Άγγελο Τριπολιτσιώτη

14. Αριστείδη Μαυρόπουλο

15. Ιωάννη Ζάχο

16. Βασίλειο Ματθαιόπουλο

17. Απόστολο Οικονόμου (ΠΛΗ)

18. Απόστολο Σταμάτη (ΥΓ)

Και ευδοκίμως τερματίσαντες τους αρχιπυράρχους του Π.Σ.

  • Νικόλαο Μιχαλάκη
  • Αθανάσιο Τζοΐτη
  • Αθανάσιο Λέκκα
  • Ελευθέριο Ελευθεριάδη
  • Νικόλαο Ντίτσα
  •  Δημήτριο Ραπανάκη