Στον αρμόδιο Υφυπουργό καταπολέμησης της Διαφθοράς Δημήτρη Παπαγγελόπουλο θα υπάγεται σύντομα το νέο ενιαίο σχήμα που δημιουργηθεί με τη συγχώνευση των Ελεγκτικών Σωμάτων του Δημοσίου στα οποίο παράλληλα θα οριστεί και επικεφαλής ειδικός γραμματέας.

Πρόκειται για το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Εργων τα οποία μέχρι σήμερα λειτουργούν αυτόνομα έχοντας την αρμοδιότητα του ελέγχου σε διαφορετικά Υπουργεία όταν ανακύπτουν υποθέσεις διαφθοράς.

Με τη συγχώνευση των παραπάνω Ελεγκτικών Σωμάτων του Δημοσίου ​θα καθοριστούν επακριβώς σε διάταξη σχεδίου νόμου και οι αρμοδιότητές τους στο εξής αναφορικά με τα πεδία δράσης τους ανά Υπουργείο η φορείς του Δημοσίου.