Με ρυθμούς "πολυβόλου" εξετάζονται πλέον από τα πειθαρχικά συμβούλια του Δημοσίου ​εκατοντάδες υποθέσεις "επίορκων" υπαλλήλων στους οποίους έχουν ασκηθεί πειθαρχικές ή και ποινικές διώξεις για πλήθος παραπτωμάτων ή αδικημάτων όπως υπεξαιρέσεις, απιστία στην υπηρεσία, παιδεραστία, ναρκωτικά, παραβάσεις καθήκοντος κλπ.

Μετά τις υποθέσεις γιατρών οι οποίοι λόγω καθυστερήσεων στην εξέταση των υποθέσεων τους από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας επέστρεφαν "άσπιλοι" και "αμόλυντοι" στην υπηρεσία τους τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια πήραν κυριολεκτικά "φωτιά" τους τελευταίους μήνες στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εξέλιξης των πειθαρχικών η ποινικών διώξεων σε βάρος υπαλλήλων αλλά και των αποφάσεων, στο τέλος του 2015 φαίνεται πως κάτι άρχισε να κινείται στη δυσκίνητη κρατική μηχανή .Ετσι ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχαν περατωθεί από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια μόλις 94 υποθέσεις "επίορκων" υπαλλήλων στο τέλος του ίδιου χρόνου οι περαιωθείσες υποθέσεις έφτασαν τις 675, ενώ εκκρεμούν προς εξέταση άλλες 2.185.

Αντίστοιχα τα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια είχαν ολοκληρώσεις πριν από δύο μήνες 413 υποθέσεις έναντι μόλις 98 το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ απομένουν προς εξέταση μόλις 249 υποθέσεις.