Μόνο με δικαστικές αποφάσεις τις οποίες όμως θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία τους, θα μπορούν να αποφύγουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τη φορολόγησή τους για ανείσπρακτα ενοίκια του 2015 (αυτοτελής φόρος 11% έως εισοδήματα από μισθώματα έως 12.000 ευρώ και 33% άνω των 12.000 ευρώ).

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων εκμίσθωσαν σε τρίτους ακίνητό τους αλλά δεν εισέπραξαν εντός του 2015 το συμφωνηθέντα μισθώματα αυτά δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό τους εισόδημα μόνον εφόσον δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του ενοικιαστή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει εναντίον του αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα μη εισπραχθέντα μισθώματα θα πρέπει να δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων στη δήλωση εισοδήματος.

Διαβάστε την εγκύκλιο