Μείωση κατά 1,3% σημείωσε η δύναµη του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) τον περασμένο ∆εκέµβριο σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του ∆εκεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 2,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013 και πλέον αριθμεί 1.831 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 44.280.731 κόρους τον ∆εκέµβριο 2015 και παρουσίασε µείωση 1,2% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του ∆εκεµβρίου 2014, έναντι αύξησης 1,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.