Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τηs εφημερίδαs Σταντάρτ, πάνω από το 60% των κρατήσεων σε ελληνικούs προορισμούs από Βούλγαρουs πολίτεs για την 3η Μαρτίου -εθνική γιορτή τηs Βουλγαρίαs- ακυρώθηκαν λόγω των μπλόκων και στιs δύο πλευρέs των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Επίσηs, ανησυχίεs υπάρχουν και για τιs κρατήσειs για το ορθόδοξο Πάσχα αναφέρει η εφημερίδα, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει πρωτοβουλία βουλγάρων στο facebook για μποικοτάζ των ελληνικών τουριστικών προορισμών ωs αντίποινα για τα μπλόκα των ελλήνων αγροτών στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.