Αναστάτωση προκαλεί η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία θέτει ασυμβίβαστο στα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης των Πανεπιστημίων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Πανεπιστημιακοί που ασκούν τη διοίκηση των τμημάτων δεν μπορούν να απασχολούνται σε οποιαδήποτε έμμισθη θέση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή να έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για «διευκρινιστική» εγκύκλιο που βγήκε μόλις λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του υπουργείου Υγείας, η οποία επιτρέπει το ιδιωτικό ιατρείο σε γιατρούς που εργάζονται στο ΕΣΥ, εκτός αυτών που εργάζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με άλλα λόγια, το πώς μπορούν να συγκλίνουν οι δύο αυτές αποφάσεις στις περιπτώσεις των Πανεπιστημιακών γιατρών, παραμένει ακόμα ένα άλυτο μυστήριο...
TAGS